Frem mod selvstyre

drift af vort nye idrætscenter

Den lokale projektgruppe (LPG) har foreslået at vi i fæleskab danner en selvstyre-organisation. LPG har været i dialog med foreninger og institutioner i området. Alle var enige om, at et selvstyre vil være den rette organisation til drift af vort nye Gauerslund Idrætscenter (GIC), og til at føre visioner for centeret ud i livet.

Hvad er selvstyre

En selvstyreaftale med Vejle Kommune (VK), bygger på overdragelse af den almindelige drift til et lokalt selvstyre. Med driftsopgaven følger VK’s budget for drift af faciliteterne.

Formålet er, at få pengene til at række længere og få mere ud af faciliteterne gennem lokal forankring, engagement og gennem udvikling af aktiverne.

Budget til almindelig drift omfatter bl.a. rengøring, skatter og forsikring, el, vand og varme, indvendig vedligehold, kontorhold og et aktivitetsbaseret tilskud. Almindelig drift omfatter ikke udvendig vedligehold af bygninger (klimaskal). Ligeledes vil VK typisk bidrage til større indvendige reinvestering, eksempelvis et nyt halgulv.

Erfaringer med selvstyre

LPG har været i kontakt med andre idræts-foreninger i kommunen. Erfaringer fra Gårslev , Vinding og Give lyder samstemmende: Vi kommer længst for pengene, har højere brugertilfredshed, større ansvarsfølelse for faciliteterne og er glade for kendte og tilstedeværende ansigter.

Første skridt: Etablering af repræsentantskab

LPG har faciltieret første skridt frem mod et selvstyre: Vi har etableret et repræsentantskab for den nye selvstyre-organisation. Repræsentantskabet er selvstyrets øverste myndighed. Repræsentantskabets rolle kan side-stilles med en generalforsamlings rolle i en traditionel forening.

Næste skridt

Vi skal have etableret en bestyrelse for selvstyret. LPG og repræsentantskabet er i gang med at lave en liste over bestyrelses-kandidater. Er du interesseret i at opstille eller blot høre mere, så se her. Når kandidatlisten er på plads, vil vi offentliggøre kandidaterne her på siden, og indkalde til stiftende Generalforsamling.