Bestyrelses-spire

har du et hjerte...

der banker for foreningsarbejde?

Du kan gøre noget godt for idrætten, lokalområdet og vores børn og unge som medlem af bestyrelsen i vores kommende selvstyreorganisation. En helt unik mulighed for at deltage i opbygning og prægning af det nye idrætscenter.

Vi har mange indsjæle i Gauerslunds idrætsforeninger. Selvstyret skal binde det hele sammen. Det praktiske skal organiseres, der skal styr på økonomien og ....ikke mindst... vi skal øge sammenhængs-kraften dyrke fællesskabet. Det er præcist på disse områder vi ønsker den kommende bestyrelse skal "gløde"...

Venlig hilsen Repræsentantskabet

Bestyrelse?...

Jeg kan jo ikke bare sådan melde mig uden videre..

Jo, det kan du faktisk godt – vi har brug for en god kombination af bestyrelseserfaring, ildsjæl og godt netværk. Hvis du har en gnist af interesse, og gerne vil høre mere, så kontakt Poul eller Henrik (find kontaktoplysninger her) for at høre mere og/eller skriv lidt om hvem du er ved at klikke på knappen herunder, så kommer vi tilbage til dig. Eneste krav er, at du kommer fra lokalområdet.

Se lidt mere om tankerne bag målet om selvstyre her.

Venlig hilsen Poul og Henrik

Hvad skal bestyrelsen lave?

Frem mod overtagelse af driften fra Vejle Kommune

Efter stiftelsen af selvstyret i første kvartal 2021 vil den første tid, frem mod overtagelse af driftansvaret, naturligt være præget af praktiske opgaver:

 • Efter stiftende repræsentantskabsmøde skal I, som nyvalgt bestyrelse, fordele rollerne mellem jer (konstituering)

 • Lave selvstyreaftale med Vejle Kommune (som jo giver driftmidler til selvstyret)

 • Finde ny forpagter til Café

 • Ansætte centerleder (og evt. andet personale)

 • Lave aftale om rengøring, revision og forsikring

 • Lave budget

 • Arbejde mod en fælles tilgang til håndtering af sponsor- og reklame-aftaler

 • Praktik omkring bookning af haltider og adgangskontrol

I står ikke alene - mange ildsjæle i området er klar til at hjælpe med de praktiske opgaver :-)

På længere sigt...

 • Plan for promovering af Gauerslund Idrætscenter og udvidelse af økonomien

 • Arbejde mod en fælles tilgang til håndtering af sponsor- og reklame-aftaler

 • Opdyrke og videreudvikle fællesskab og samhørighed på tværs af lokalområdets foreninger

hvornår sker det?

Vi har tre vigtige milepæle:

 1. Frist for opstilling til bestyrelse er 27/1-2021

 2. Stiftelse af selvstyre og valg af bestyrelse på stiftende repræsentantskabs-møde i første kvartal 2021.

 3. Formel overtagelse af drifstansvar for nye og eksisterende haller – forventeligt mellem d. 1/10-2021 og 1/1 2022..


Er det GICs nye logo? Nej, vel. Vi får bare Japan på nakken. En fin opgave for bestyrelsen at udskrive en logo-konkurrence.