selvstyre

selvstyre står for drift af vort nye idrætscenter

Foreningerne i vort lokalområde har via repræsentantskabet (repræsentanter fra de lokale foreninger) stiftet et selvstyre, og vi har valgt en bestyrelse.

Hvad er selvstyre

En selvstyreaftale med Vejle Kommune (VK), bygger på overdragelse af den almindelige drift til et lokalt selvstyre. Med driftsopgaven følger VK’s budget for drift af faciliteterne.

Formålet er, at få pengene til at række længere og få mere ud af faciliteterne gennem lokal forankring, engagement og gennem udvikling af aktiverne.

Budget til almindelig drift omfatter bl.a. rengøring, skatter og forsikring, el, vand og varme, indvendig vedligehold, kontorhold og et aktivitetsbaseret tilskud. Almindelig drift omfatter ikke udvendig vedligehold af bygninger (klimaskal). Ligeledes vil VK typisk bidrage til større indvendige reinvestering, eksempelvis et nyt halgulv.

Erfaringer med selvstyre

LPG har været i kontakt med andre idræts-foreninger i kommunen. Erfaringer fra Gårslev , Vinding og Give lyder samstemmende: Vi kommer længst for pengene, har højere brugertilfredshed, større ansvarsfølelse for faciliteterne og er glade for kendte og tilstedeværende ansigter.

Første skridt: Etablering af repræsentantskab

LPG har faciltieret første skridt frem mod et selvstyre: Vi har etableret et repræsentantskab for den nye selvstyre-organisation. Repræsentantskabet er selvstyrets øverste myndighed. Repræsentantskabets rolle kan side-stilles med en generalforsamlings rolle i en traditionel forening.

Andet skridt: Valg af bestyrelse

På det stiftende repræsentantskabsmøde d. 25/2-2021 blev selvstyret en realitet, og vi valgte en stærk bestyrelse.