Ordinært repræsentantskabsmøde

To bestyrelsesposter er på valg...

Har du lyst til at præge udviklingen i Gauerslund Idrætscenter?

Ordinært repræsentantskabsmøde

Tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 19:30

i GIC café-område

Hermed dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 22. marts kl. 19.30 i GIC café-område.

1. Velkomst samt registrering af de stemmeberettiget

2. Valg af dirigent + referant

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne

5. Bestyrelsens kommentarer til årsregnskab

6. Behandling af forslag fra Bestyrelsen

7. Behandling af forslag fra medlemmer fra repræsentantskabet

8. Fremlægning og godkendelse af budget 2022/23

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen. I lige år er bestyrelsesformand samt 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

10. Valg af revisor

11. Eventuelt